POSLJEDNJE OBJAVLJENO

Općina Baška

Općina Baška je jedinica lokalne samouprave koja se nalazi na jugoistočnom dijelu otoka Krka i graniči s istočne i južne strane Jadranskim morem, sa zapadne strane Općinom Punat te sa sjeverne strane Općinom Vrbnik. Obuhvaća područja naselja: Baška, Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor te otočiće Prvić i Zečje. Granice područja idu katastarskim granicama rubnih naselja koja se nalaze unutar područja. Saznaj više!